Paul Verluyten Orthodontie

Stationsstraat 59 - 2440 Geel en Molenstraat 18 - 2490 Balen​

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wanneer beginnen met een orthodontiebehandeling?

U laat dit best een eerste keer controleren op de leeftijd van 8 jaar. Soms is een vroegtijdige behandeling nodig om toekomstige problemen te vermijden.

Moet ik eerst langs mijn tandarts gaan?

Uw tandarts kan u doorverwijzen, maar u kan ook rechtstreeks een afspraak maken met de orthodontist.

Kunnen volwassenen ook behandeld worden?

Tanden kunnen op elke leeftijd verplaatst worden. Op volwassen leeftijd is er echter geen groei meer van de kaken, zodat er soms een combinatie van orthodontie en chirurgie nodig is.

Blijven mijn tanden staan?

Bij het ouder worden kunnen tanden bewegen (vooral onderfront). Het is heel belangrijk dat geplaatste retentiedraden behouden blijven en dat de uitneembare retentieapparatuur verder 's nachts regelmatig gedragen wordt.

Wat met de terugbetaling door de (ziekte)verzekering?

Een orthodontische behandeling moet aangevraagd worden bij het ziekenfonds vóór de 15de verjaardag van uw kind. Met een vroege behandeling moet u starten vóór de 9de verjaardag. Verder zijn er nog mogelijke tussenkomsten van specifieke tandverzekeringen, extra verzekeringen van de werkgever en hospitalisatieverzekeringen.

Hoe lang duurt een behandeling?

Dat is heel verschillend, naargelang de ernst van de afwijking. Een daarbijoorsnee vroege behandeling duurt ongeveer 6 maanden, een behandeling met enkel losse apparatuur 12 maanden en een behandeling met vaste apparatuur 24 maanden. De duur van de behandeling hangt ook af van de goede medewerking van de patiënt.

Is vaste apparatuur schadelijk voor de tanden?

Vaste apparatuur is niet schadelijk voor de tanden. Een goede mondhygiëne is daarbij wel van groot belang.

Kan ik behandeld worden met witte blokjes?

Witte blokjes, die minder opvallen op de tanden zijn mogelijk. Maar een behandeling met witte blokjes is wel duurder.

Wat als ik pijn heb?

Losse apparaten moet u de eerste dagen gewoon worden. Bij ontstaan van pijn ten gevolge van een drukplaats op het tandvlees moet u langsgaan bij de orthodontist.

Wat bij ernstige problemen tijdens het weekend?

Bij ernstige problemen in het weekend kan u terecht bij de wachtdienst op het nummer 070/22 20 88 (www.bbno.be).

​Disclaimer: Orthodontist Paul Verluyten is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten die buiten zijn wil om op deze site zouden verschijnen.