Paul Verluyten Orthodontie

Stationsstraat 59 - 2440 Geel en Molenstraat 18 - 2490 Balen​

De behandeling

Het eerste bezoek aan de orthodontist

Dit eerste bezoek vindt best vóór de leeftijd van 9 jaar plaats om, indien nodig, snel te kunnen ingrijpen. Tijdens dit bezoek zal worden bepaald of een beugel al dan niet nodig is. In veel gevallen zal een orthodontiebehandeling op die leeftijd nog te vroeg blijken. Er wordt dan een nieuwe controle-afspraak gemaakt voor, bijvoorbeeld een jaar nadien. Maar soms is een onmiddellijke behandeling belangrijk om ergere problemen tijdens de groeifase te voorkomen.

De start van de behandeling

Om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek worden eerst afdrukken genomen van de mond. Die afdrukken vormen een mal, waarin gips wordt gegoten om zo een exacte kopie van het te behandelen gebit te krijgen. RX-foto's moeten uitsluitsel brengen over wat er zich onder het tandvlees en in het kaakbeen bevindt. Op basis van de afdrukken en foto's wordt de diagnose gesteld en de behandelingsmethode bepaald.

De verschillende behandelingsmethodes

Naargelang de aard van de problematiek zal de orthodontist een uitneembaar apparaat, een functioneel apparaat, een buitenbeugel of vaste apparatuur met retentiebehandeling, al dan niet in combinatie met botankers, voorstellen. Uw orthodontist vertelt u graag meer precies wat deze behandelingen concreet inhouden, tijdens uw controlebezoek.

U kan hier alvast enkele praktische infofiches met meer uitleg over de verschillende behandelingsmethodes downloaden.

Meer informatie over de snurkbeugel kan u hier lezen.

​Disclaimer: Orthodontist Paul Verluyten is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten die buiten zijn wil om op deze site zouden verschijnen.